Erityistä VoiMaa!

Seuramme on valittu mukaan Erityistä VoiMaa pilottiseuraksi!

Lisää tietoa Erityistä VoiMaa- hankkeesta https://www.voimistelu.fi/uutinen/erityista-voimaa-hanke-kaynnistyy/

Voimisteluliitossa on käynnistynyt uusi hanke nimeltään Erityistä VoiMaa – voimistelua maahanmuuttajille ja erityistä tukea tarvitseville, joka on saanut avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hankkeen tavoitteena on kehittää Voimisteluliiton uuden strategian mukaisesti kaikille avoimia ja saavutettavia harrastemahdollisuuksia. Kohderyhmänä hankkeessa ovat maahanmuuttajataustaiset sekä erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret.  

Hankkeen avulla pyritään parantamaan osaltaan maahanmuuttajataustaisten lasten ja heidän perheidensä kotoutumista sekä tukea heidän sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten vuorovaikutustaitojen vahvistumista sekä sosiaalisten kontaktien lisääntymistä.  

Seuramme toimintamuotona on Matalan kynnyksen ryhmä. Matalan kynnyksen ryhmään voivat osallistua kaikki, jotka kokevat tarvitsevansa vahvempaa tukea ja ohjausta liikunnan aloittamiseen. Tuen tarve voi olla liikkumisen fyysinen tekijä tai lapsella on tuen tarvetta ryhmässä toimimiseen esim. keskittyminen, aistien yliherkkyys – tarpeita jotka estävät osallistumisen nykyisiin tarjolla oleviin telinevoimistelun tunteihin. Liikunnan aloittaminen vaatii enemmän totuttelua uuteen paikkaan ja harrastukseen. Tässä tukena on oma vanhempi/tukihenkilö.

Ryhmä harjoittelee Porin urheilutalolla lauantaisin klo 10-11.30

Lisäifoa porintarmovoimistelujaosto@gmail.com

 

 

Jätä kommentti

Tietosuojavarmistus * Aikakatkaisu.